DMCA.com Protection Status

Văn cúng giao thừa chi tiết và chuẩn nhất 2018

# dothosondong | Đồ gỗ mỹ nghệ

Hướng dẫn chi tiết bài văn cúng giao thừa trong nhà

Giao thừa là thời điểm quan trọng trong năm, là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, vào thời điểm này đồng bào ta sẽ thực hiện nghi lễ thờ cúng gia tiên và thần linh bằng cách chuẩn bị mâm lễ cúng và đọc bài văn cúng giao thừa để làm lễ sang canh năm mới. Sau đây là bài văn cúng chuẩn nhất và được sử dụng phổ biến nhất

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần)
– Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật
– Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
– Nam mô Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh
– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần
– Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh
Nay phút Giao thừa năm cũ ………. với năm mới …………………….
Chúng con là :………………………………….…………………………….………sinh năm: ………….
Hành canh: ………… tuổi ( ví dụ: 75 tuổi )
Ngụ tại số nhà ………, ấp/khu phố …………………………………….., xã/phường………………………….…., quận/huyện/thành phố ……….., tỉnh/thành phố ……………………………………………………………
Phút Giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.
Con lại kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.
Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.
Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.
Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Lễ cúng tất niên

Cúng giao thừa

Đồ thờ cúng: ban tho dep

Bài cúng ông táo: http://dothotuongphat.com.vn/tin-tuc/bai-cung-ong-tao—huong-dan-bai-van-cung-ong-cong-ong-tao-2017-2018.html .

Tin liên quan:

Nên cúng giao thừa trong nhà hay ngoài nhà trước

Đánh giá bài viết