DMCA.com Protection Status

Vệ sinh

Nhà vệ sinh là một trong những yếu tố quan trọng của một vệ sinh hệ thống, mặc dù các yếu tố khác cũng cần thiết: vận chuyển, xử lý, tiêu hủy hoặc tái sử dụng . bệnh, trong đó có dịch tả , mà còn ảnh hưởng đến khoảng 3 triệu người mỗi năm, có thể được phần lớn ngăn cản khi hiệu quả vệ sinh và xử lý nước của nhà vệ sinh di động ngăn chặn vấn đề phân từ ô nhiễm đường thủy , nước ngầm và nước uống cung cấp.

Mặc dù các hộ gia đình muốn có cơ sở tư nhân, điều kiện cho rằng chia sẻ nhà vệ sinh công cộng sẽ trong tương lai gần, tiếp tục là lựa chọn chính sách có đi vệ sinh trong khu nghèo khổ nhất của thành phố. Trong bối cảnh này, những nỗ lực cần thiết để cải thiện nhà vệ sinh công cộng hiện có và mới để làm cho họ vệ sinh và an toàn được quản lý để cung cấp dịch vụ vệ sinh cho những lợi ích sức khỏe cộng đồng.

Page 2 of 212