DMCA.com Protection Status

Vật Tư và Thiết Bị Công Nghiệp

Khái Niệm Van Cầu Một van cầu là một van chuyển động tuyến tính và được thiết kế chủ yếu để ngăn chặn, bắt đầu và điều tiết dòng chảy. Các đĩa của một van Quả cầu có thể được hoàn toàn loại bỏ khỏi flowpath hoặc nó hoàn toàn có thể đóng flowpath. van… Read More

Page 15 of 15« First...1112131415