DMCA.com Protection Status

Dịch thuật

1 bản địa khiến cho việc tốt nhất đấy mà khá hợp lý. Nhưng người ta cũng bắt buộc lưu ý rằng người dịch chỉ sở hữu thể hiểu được các yếu tố của văn bản dịch và phiên dịch 1 bí quyết chính xác lúc nó chi phối các ngôn ngữ nguồn cũng đủ…. Read More

Page 1 of 1312345...10...Last »